It is a question of identity

ئه ی گه لی کوردی خوشه ویست تکاتان لی ئه که م

یه که م: زمانی کوردی جوانتان به ناوی ئیسلام ته عریب مه که ن

دووه م: کوردستان بپاریزن – له چیاکانی به رزی کوردستان هیچ مه نوسن به عه ره بی و ئه گه ر ئه ی نوسن – به زمانی کوردی بنوسن

سیه م: ژنی کوردی جوان ژیانتانه – ژیان له ژنه وه ژنیش له ژیانه – ژنی کوردی ئازا و نازدار بو ماله وه نیه بیشارنه وه

چاره م: جوانی چیا و ده شتی و پاکی ئاوی  کوردستان بپاریزن

پینجه م: نابی کورد دوژمنی کورد بی و نابی کورد دوژمنی زمانی کورد بی – چونکه ئیوه دوژمنتان زورن

شه شه م: کوردستان مه فروشن بو کومپانیاکان و پاره

هه فته م: بژی کورد و کوردستان

---------------------------------------------------------------------------------

ژنی خوشه ویستم انگرید خان - بیر له کوردایه تی ئه کاته وه

Jamshid

Bremen, 22 August 2016