Memories from Rwandiz-1

حه یشه سه را نه یی / خه زار
له قسه خۆشه کانی (حه یشه سه رانه یی) له رواندزی جاران

حه یشه سه رانه یی زۆر ده م به ووردوو صه له وات بوو (وه ی بسم الله بسم الله). زۆر جار ده هاته مالمان بۆ لای دایکم بۆ فرۆشتنی شته کانی وه کوو پیره ژنه کی تر که ناوی (خه زار) بوو ـ خه زار ده می زۆر به مه حت (مدح) بوو هه تاکوو به خشیشی بده یتێ - ئه گینا زۆر تووره ئه بوو وه له هه موو  جیگایه ک غه یبه تی ئه کردی. جاریک حه یشه سه رانه ی ده م به صه له وات هات ده ی گۆت

وه ی بسم الله – بسم الله – ئه و پیاوه میزی ده کووپی کرد – ئۆ لۆ میز له ناو ده شۆر ناکا

Jamshid

Bremen, 5 February 2017